ǘ یی ی

:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ǘ یی ی PMPA ی ی ی . ǘ یی ی PMPA ی ی ی یی ϐی ی ی ی ی ی ی .

ی :

ی / ی یی / ی ی ی یی юی / یی ј / ی ی ی ی ی یی ی / ی

:

ی ی Ϙ ی ی

ی ی ی ی

: ی ی ی ی ی یی ی یی یی ی یی Ԙ ی ....

ی ʐ :

ǘ ی / / ی ی ( ی ) / ی

:

ǘ یی ی   PMPA ی Ș Ԑ ی ی ی Ԙ 12 ی .

 

 

 

 

 

ǘ یی

- -

ی ی

ی ی ی

ǘ یی

ǘ یی ی

ی

ی ی

یی

ی یی

ǁ

ǘ یی ی

ی یی

یی